Doorbetaling loon bij ziekte

Doorbetaling loon bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, is de werkgever verplicht het loon door te betalen. De verplichting tot doorbetaling van loon bij ziekte vloeit uit de wet voort. De wet zegt dat de werkgever minimaal 70% van het loon moet doorbetalen. Vaak zie je echter dat de werkgever contractueel afspreekt om het eerste ziektejaar 100% door te betalen en het tweede jaar 70%. Als een werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft, zal de werkgever maximaal 104 weken, dus twee jaar, het loon moeten doorbetalen. Mits hij zich natuurlijk aan de re-integratieverplichting houdt. Als een werknemer een contract heeft voor bepaalde tijd dat korter duurt dan twee jaar, zal de werkgever totdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, het loon moeten doorbetalen.

Wachtdagen wel/niet?

Bij cao of in de arbeidsovereenkomst kan bepaald worden dat er één of twee wachtdagen zijn. Tijdens deze wachtdagen is er geen recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte. De wachtdagen dienen te voorkomen dat een werknemer zich voor elk wissewasje ziek zal melden. De wachtdagen moeten vooraf overeengekomen zijn, wil de werkgever daar een beroep op kunnen doen. Onder het recht op doorbetaling van het loon vallen alle normale looncomponenten. Dit zijn alle onderdelen van het loon waar de werknemer normaal gesproken recht op op heeft. Dus ook eindejaarsuitkering, provisie en de bonus dienen uitbetaald worden. Bij een bonus kan dit wel anders zijn. Namelijk als de bonus gericht is op het behalen van targets en die targets door de ziekte niet behaald zijn. In dat geval is de bonus niet altijd verschuldigd. De werknemer heeft ook recht op het vakantiegeld en de vakantiedagen. Of er sprake is van ziekte bepaalt de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft de werkgever en de werknemer een advies of er sprake is van een ziekte of een lichamelijke beperking.

Doorbetaling loon opschorten

Als de werknemer zich niet aan deze adviezen van de bedrijfsarts houdt en de re-integratie belemmert, mag de werkgever de doorbetaling van het loon opschorten of zelf helemaal stoppen. De werkgever moet het loon wel doorbetalen als er sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid. Situatieve arbeidsongeschiktheid betekent dat de werknemer zijn werk bij deze werkgever niet kan doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een conflict, of een verstoorde arbeidsrelatie. Hij zou dan eventueel wel bij een andere werkgever kunnen werken, waar het conflict niet speelt. In de rechtspraak is bepaald dat de werkgever ook dan het loon moet doorbetalen. Ook al is er dan niet sprake van een \’echte ziekte\’. Het is bekend dat de spanningen die een arbeidsconflict met zich brengen wel een negatieve uitwerking hebben op de lichamelijke gesteldheid van de werknemer. Voorwaarde voor doorbetaling van loon bij situatieve arbeidsongeschiktheid is dat de werknemer volledig meewerkt aan het oplossen van het het arbeidsconflict, of de verstoorde arbeidsrelatie.

Problemen met de re-integratie? Neem vrijblijvend contact op met Gelre Advocatuur: 0314-227070.

Geef een reactie

%d