Ontslag wegens disfunctioneren

In de wet zijn de ontslaggronden limitatief vastgelegd. Een van deze gronden is ontslag wegens disfunctioneren. Dit betekent dat wanneer een werknemer zijn werkzaamheden niet goed uitvoert, of niet over de juiste vaardigheden beschikt, de werkgever tot ontslag kan overgaan. Dit betreft dan ontslag wegens disfunctioneren. Maar dat kan niet zonder meer! Een rechter zal namelijk eerst toetsen of een werkgever de werknemer in staat heeft gesteld om zich te verbeteren. Hoe langer een werknemer in dienst is geweest hoe langer een verbetertraject moet hebben geduurd.

De regels voor een verbetertraject zijn niet opgenomen in de wet Deze zijn ontwikkeld in de rechtspraak. Daarom is het voor werkgevers vaak moeilijk in te schatten wanneer zij genoeg hebben gedaan om een ontslag wegens disfunctioneren rechtsgeldig te kunnen geven als verbetering uitblijft.

Wat verwacht de rechter van een werkgever?

De Hoge Raad heeft recent (Arrest Hoge Raad uit 2019) een aantal gezichtspunten opgesteld. Deze gezichtspunten maken duidelijk waar een werkgever rekening mee moet houden bij het opstellen van een verbetertraject en een succesvol ontslag wegens disfunctioneren. De Hoge Raad oordeelt met betrekking tot een verbetertraject dat:

Welke hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval van de werkgever mag worden verwacht ter verbetering van het functioneren van de werknemer, alsmede op welke wijze een en ander moet worden vastgelegd, hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij kunnen onder meer een rol spelen:

– de aard van de functie;

– de inhoud en het niveau van de functie;

– de bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring;

– de aard en mate van de ongeschiktheid van de werknemer;

– de duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat de werknemer     

  daarvan op de hoogte is gesteld;

– de duur van het dienstverband;

– wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren;

– de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering;

– de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever.

 Zoals we van de Hoge Raad gewend zijn betreffen de gezichtspunten voor een ontslag wegens disfunctioneren open normen. Die normen moeten per geval getoetst worden. Mocht een dergelijk geval bij uw bedrijf of organisatie spelen en wilt u dit laten toetsen? Of  wilt u advies of u als werkgever genoeg heeft gedaan om het functioneren van uw werknemer te verbeteren? Als u twijfelt over uw rechtspositie als werknemer met betrekking tot een geschil over uw functioneren? Schroom dan niet om met één van onze advocaten contact op te nemen. Gelre Advocaten adviseert u graag en goed, gewoon goed!

Martine Meijer, juni 2019

Geef een reactie

%d