Regres kosten zieke werknemer

Regres kosten zieke werknemer

In het Nederlandse arbeidsrecht komen de kosten voor een zieke werknemer de eerste 104 aaneengesloten ziekteweken voor rekening van de werkgever. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Ze omvatten naast het doorbetalen van minimaal 70% van het gebruikelijke loon incl. vakantiegeld, ook de kosten voor re-integratie. Hieronder vallen ook de kosten van het aanpassen van de werkplek en het inschakelen van de arbodienst. Daarnaast bouwt een zieke werknemer ook vakantiedagen op. De verzuimkosten kunnen hoog oplopen en trekken vaak een zware wissel op de bedrijfsvoering én de financiën van de werkgever. Zaak dus om deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Regres op een derde

In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om deze kosten op een derde te verhalen (regres). Dit het geval als een derde aansprakelijk is voor het ziekteverzuim van de werknemer. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als uw werknemer door letsel als gevolg van een verkeersongeval uit is gevallen. Voorwaarde is wel dat de veroorzaker van dat verkeersongeval aansprakelijk is. Dit geldt ook voor bedrijfsongeval bij de inlener of indien een dier, waarvan de eigenaar bekend is, letsel aan uw werknemer heeft toegebracht, waardoor uw werknemer wegens ziekte verzuimt.

Welke kosten kunnen worden verhaald?

  • doorbetaalde nettoloon;
  • vakantiegeld;
  • vaste bonussen, zoals een eindejaarsuitkering of contractuele dertiende maand;
  • kosten t.g.v. het bijhouden van documentatie, begeleiding en gesprekken met de zieke werknemer;
  • kosten van re-integratie, waaronder de kosten voor de ingeschakelde arbodienst, bedrijfsarts en overige dienstverleners in het kader van de re-integratie;
  • kosten van noodzakelijke werk(plek) aanpassingen;
  • ontslagvergoeding of transitievergoeding (onder omstandigheden);
  • (een deel van) de gemaakte advocaatkosten;
  • wettelijke rente.

Het verhalen van voornoemde kosten op een aansprakelijke derde heeft nog meer voordelen. De arbeidsongeschiktheid van uw zieke werknemer zal dan niet door de belastingdienst worden meegenomen in de berekening van uw werkgeverslasten. Uw WGA-premie en de ZW-premie zullen dan niet worden verhoogd door het UWV.

Wat kan Gelre Advocatuur voor u betekenen?

Speelt een dergelijk geval in uw onderneming en is het schadeveroorzakende feit, waardoor uw werknemer uitviel wegens ziekte of gebrek nog niet vijf jaar geleden? Gelre Advocatuur kan voor u uw regresvordering op de aansprakelijke derde alsnog verhalen!  Gelre Advocatuur is deskundig op het gebied van regres op een aansprakelijke derde ter zake de verzuimkosten van uw zieke werknemer. Samen met u brengt zij de kosten in kaart die voor verhaal in aanmerking komen. Meestal kan binnen enkele weken uw regresvorderingen geïncasseerd worden.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met Gelre Advocatuur op en maak een vrijblijvende afspraak. Martine informereert u graag over de mogelijkheden.

Geef een reactie

%d