ondernemers

Regres kosten zieke werknemer

Regres kosten zieke werknemer In het Nederlandse arbeidsrecht komen de kosten voor een zieke werknemer de eerste 104 aaneengesloten ziekteweken voor rekening van de werkgever. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Ze omvatten naast het doorbetalen van minimaal 70% van het gebruikelijke loon incl. vakantiegeld, ook de kosten voor re-integratie. Hieronder vallen ook de kosten van …

Regres kosten zieke werknemer Lees meer »

Doorbetaling loon bij ziekte

Doorbetaling loon bij ziekte Als een werknemer ziek wordt, is de werkgever verplicht het loon door te betalen. De verplichting tot doorbetaling van loon bij ziekte vloeit uit de wet voort. De wet zegt dat de werkgever minimaal 70% van het loon moet doorbetalen. Vaak zie je echter dat de werkgever contractueel afspreekt om het …

Doorbetaling loon bij ziekte Lees meer »

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, de werknemer kan opzeggen, door ontbinding door de kantonrechter of door beëindiging met wederzijds goedvinden. In dat laatste geval wordt dan een beëindigingsovereenkomst, meestal vaststellingsovereenkomst genoemd, gesloten. Er is dan sprake van een ontslag door een vaststellingsovereenkomst. Bij een ontslag door een vaststellingsovereenkomst zijn …

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door vaststellingsovereenkomst Lees meer »

Gelre Advocatuur ondersteunt ondernemers met arbeidsrecht

Gelre Advocatuur ondersteunt ondernemers met het arbeidsrecht. Heeft u als werkgever een (juridisch) probleem met uw werknemer? Laat u dan ontzorgen door een professional met ruime ervaring in het arbeidsrecht. Gelre Advocatuur kan u op diverse manieren ondersteunen met advies en bijstand op het gebied van het arbeidsrecht. Neem gerust contact op met het kantoor …

Gelre Advocatuur ondersteunt ondernemers met arbeidsrecht Lees meer »