sociale zekerheid

Doorbetaling loon bij ziekte

Doorbetaling loon bij ziekte Als een werknemer ziek wordt, is de werkgever verplicht het loon door te betalen. De verplichting tot doorbetaling van loon bij ziekte vloeit uit de wet voort. De wet zegt dat de werkgever minimaal 70% van het loon moet doorbetalen. Vaak zie je echter dat de werkgever contractueel afspreekt om het …

Doorbetaling loon bij ziekte Lees meer »

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, de werknemer kan opzeggen, door ontbinding door de kantonrechter of door beëindiging met wederzijds goedvinden. In dat laatste geval wordt dan een beëindigingsovereenkomst, meestal vaststellingsovereenkomst genoemd, gesloten. Er is dan sprake van een ontslag door een vaststellingsovereenkomst. Bij een ontslag door een vaststellingsovereenkomst zijn …

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door vaststellingsovereenkomst Lees meer »