Arbeidsongevallen

Gelre Advocatuur is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en letselschade. Juist die combinatie maakt onze dienstverlening bijzonder. 

Jaarlijks vinden duizenden ongevallen op het werk plaats. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Dat kan een struikelpartij over een gladde vloer zijn, met een pijnlijke knie als gevolg. Er vinden helaas ook ernstige arbeidsongevallen plaats met blijvend letsel. Te denken valt ook aan psychische overbelasting als gevolg van langdurige stress of intimidatie. Deze arbeidsongevallen hebben voor zowel werkgevers als werknemers grote gevolgen. 

Zorgplicht werkgever

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek van uw werknemer. Die zorgplicht gaat ver. Veel werkgevers zijn zich daar niet voldoende van bewust. Of voldaan is aan de zorgplicht komt in geval van een arbeidsongeval aan de orde. Als werkgever dient u tijdens de eerste 104 weken van de ziekteperiode het loon te betalen. Ook bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. 

Aansprakelijkheid arbeidsongevallen

Als de zorgplicht is geschonden, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt als gevolg van het arbeidsongeval. 

Het is voor alle betrokkenen belangrijk om in een vroeg stadium de toedracht van het ongeval goed in kaart te brengen. Wat is er precies gebeurd en welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen?  Gelre Advocatuur kan u helpen met de beoordeling of de zorgplicht is geschonden. Verder kan Gelre Advocatuur u ondersteunen met het vaststellen van de aansprakelijkheid, de onderlinge communicatie en de aansprakelijkheidsverzekeraar, de re-integratie en het afwikkelen van de letselschadevergoeding.

Samenwerking met deskundigen

Gelre Advocatuur werkt in het belang van haar cliënten nauw samen met de Bureaus in Utrecht. In het geval er medische, rekenkundige of arbeidsdeskundige expertise vereist wordt de hulp ingeschakeld van de Bureaus. Het is in het belang van alle betrokkenen  dat er kwalitatief goede rapportages, onderzoeken en ondersteuning wordt geleverd. Dit bevordert een zorgvuldige en snelle afwikkeling van de zaak. Daarnaast dient snel beoordeeld te worden of een behandeling, hulp of interventie verstandig is. Dit kan zorgen voor een spoediger herstel en minder grotere gevolgen van het arbeidsongeval. De schade als gevolg van het arbeidsongeval kan daardoor beperkt worden. Deze werkwijze maakt de aanpak van Gelre Advocatuur uniek.