Arbeidsrecht

De rechtspositie van een werknemer is sterk. Bij wet en aanverwante regelingen zijn er veel bepalingen opgesteld waar een werkgever rekening mee moet houden. Vaak zijn deze bepalingen dwingend, of semi dwingend, waardoor er niet van afgeweken mag worden door partijen. Zo is het ontslagrecht aan specifieke regels gebonden, zodat een ‘gedwongen ontslag’ vaak sneuvelt bij de rechter. Daarnaast wordt er vanuit de Europese Unie veel invloed op het arbeidsrecht uitgeoefend. Dat wat niet geregeld is, wordt in de jurisprudentie uitgemaakt. Dit maakt het een complex rechtsgebied, waar in een ‘leek’ maar moeilijk de weg zal kunnen vinden. Terwijl een conflict op het werk een enorme impact heeft zowel voor de werkgever als de werknemer, dat snel opgelost moet worden.

Als u te maken krijgt met een juridische kwestie of een conflict op het gebied van het arbeidsrecht, is het dus raadzaam om advies te vragen aan iemand die goed thuis is in de wet, regelgeving en jurisprudentie op dit gebied.

Martine Meijer mag zich ‘super specialist’ op het gebied van het arbeidsrecht noemen. Zij heeft in 2015 de postdoctorale specialisatie opleiding PALA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met goed gevolg afgerond. En zij is toegelaten tot de specialisatie vereniging VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland). Door dit lidmaatschap is Martine altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en de vele ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht. Haar kennis op het gebied van arbeidsrecht daarom altijd ‘up to date’.

Martine staat zowel werkgevers als werknemers bij met alle zaken die verband houden met het arbeidsrecht, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ontslagzaken, disfunctioneren, conflicten over re-integratie bij ziekte, cao vraagstukken etc.

Martine komt door haar grondige kennis van het arbeidsrecht snel tot de kern van een probleem of een conflict. Haar werkwijze kenmerkt zich door een gedegen inschatting van de omvang van het arbeidsrechtelijke geschil waarna samen met u de strategie wordt bepaald. Martine behandelt uw belangen met respect voor de wederpartij en zal een conflict niet laten escaleren. Steeds wordt getracht om met de wederpartij tot een minnelijke regeling te komen. Lukt dat onverhoopt niet, schuwt zij een gerechtelijke procedure niet.

Martine is er voor u!

Benieuwd wat Martine voor u kan betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak. Martine is specialist arbeidsrecht en legt graag uit wat ze voor u kan doen.