Verkeersongevallen

Gelre Advocatuur is gespecialiseerd in de afwikkeling van letselschade als gevolg van verkeersongevallen.

Jaarlijks raken meer dan 430 duizend mensen betrokken bij een verkeersongeval. Het verkeer is vaak druk en een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit varieert van een eenvoudig valpartij met de fiets tot aan een zwaar auto-ongeluk.  Een deel van die verkeersgewonden houdt hier blijvend letsel aan over. Deze verkeersongevallen hebben voor alle betrokkenen gevolgen.

Aansprakelijkheid verkeersongevallen

Diegene die het ongeluk heeft veroorzaakt is aansprakelijk is voor de schade van het verkeersslachtoffer. De afwikkeling van deze aansprakelijkheid en vergoeding van de schade gaat doorgaans via de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Het is voor alle betrokkenen belangrijk om in een vroeg stadium de toedracht van het ongeval goed in kaart te brengen. Wat is er precies gebeurd? Het proces-verbaal van de politie is daarbij erg belangrijk. Soms is er alleen een schadeformulier, of een situatieschets. Er kan discussie ontstaan met de verzekeraar over wie verantwoordelijk is voor het ongeval. Of wat er precies is gebeurd. Gelre Advocatuur kan u ondersteunen met het vaststellen van de feitelijke toedracht van het ongeval, de aansprakelijkheid en de communicatie met de verzekeraar. Gelre Advocatuur ondersteunt haar cliënten met de afwikkelen van dat proces en de schadevergoeding.

Bescherming zwakke deelnemers

In de wet is geregeld dat zwakke verkeersdeelnemers extra beschermd worden. Zwakke verkeersdeelnemers zijn niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers. De sterke verkeersdeelnemers zijn gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Als een zwakke verkeersdeelnemer een aanrijding heeft met een sterke verkeersdeelnemer, dan heeft de zwakke deelnemer in ieder geval recht op 50% van de totale schade. De wetgever wil de fietsers en voetgangers beschermen tegen de onoplettendheid van een bestuurder van een motorvoertuig. De bestuurder van een motorvoertuig heeft dus te maken met een vorm van risicoaansprakelijkheid.

Samenwerking met deskundigen

Soms is het nodig om het verkeersongeval nauwkeurig te laten reconstrueren. In dat geval kan een ongevallenanalist voor het maken van een reconstructie of ongevallenanalyse worden ingeschakeld.

Gelre Advocatuur werkt in geval van letselschade nauw samen met de Bureaus in Utrecht. In het geval er medische, rekenkundige of arbeidsdeskundige expertise vereist wordt de hulp ingeschakeld van de Bureaus.  Het is in het belang van alle betrokkenen dat er kwalitatief goede rapportages, onderzoeken en ondersteuning wordt geleverd. Dit bevordert een zorgvuldige en snelle afwikkeling van de zaak. Daarnaast dient snel beoordeeld te worden of een behandeling, hulp of interventie verstandig is. Dit kan zorgen voor een spoediger herstel en minder grotere gevolgen van het verkeersongeval. De schade als gevolg van het ongeval kan daardoor beperkt worden. Deze werkwijze maakt de aanpak van Gelre Advocatuur uniek.