Naam auteur: Martine Meijer

WET IMPLEMENTATIE EU-RICHTLIJN TRANSPARANTE EN VOORSPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN

Op 1 augustus 2022 verandert er nogal wat op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. De EU-richtlijn beoogt dat werknemers bepaalde minimumrechten krijgen en geeft werknemers meer zekerheid over de arbeidsvoorwaarden. Om te voldoen aan deze richtlijn wijzigt het arbeidsrecht per 1 augustus a.s. op verschillende punten voor zowel nieuwe als bestaande arbeidsovereenkomsten. We zetten de …

WET IMPLEMENTATIE EU-RICHTLIJN TRANSPARANTE EN VOORSPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN Lees meer »

Hoe zit het ook al weer met vakantiedagen?

Een werknemer in loondienst heeft bij een full time dienstverband van 40 uren per week recht op jaarlijks 20 doorbetaalde vakantiedagen (wettelijke vakantiedagen). Bij een part time dienstverband worden deze dagen naar rato berekend en toegekend. Tijdens de wettelijke opgebouwde vakantiedagen heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon zonder dat daar arbeid tegenover …

Hoe zit het ook al weer met vakantiedagen? Lees meer »

De WAB!

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeid in Balans in werking getreden. Deze wet beoogt ‘de kinderziektes’ uit de Wet Werk en Zekerheid te repareren. De invoering van de Wet Werk en Zekerheid bracht in de praktijk een aantal onwenselijke uitkomsten met zich mee, die door de WAB worden recht gezet. Wat er verandert …

De WAB! Lees meer »

Regres kosten zieke werknemer

Regres kosten zieke werknemer In het Nederlandse arbeidsrecht komen de kosten voor een zieke werknemer de eerste 104 aaneengesloten ziekteweken voor rekening van de werkgever. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Ze omvatten naast het doorbetalen van minimaal 70% van het gebruikelijke loon incl. vakantiegeld, ook de kosten voor re-integratie. Hieronder vallen ook de kosten van …

Regres kosten zieke werknemer Lees meer »

Ontslag wegens disfunctioneren

In de wet zijn de ontslaggronden limitatief vastgelegd. Een van deze gronden is ontslag wegens disfunctioneren. Dit betekent dat wanneer een werknemer zijn werkzaamheden niet goed uitvoert, of niet over de juiste vaardigheden beschikt, de werkgever tot ontslag kan overgaan. Dit betreft dan ontslag wegens disfunctioneren. Maar dat kan niet zonder meer! Een rechter zal …

Ontslag wegens disfunctioneren Lees meer »

Doorbetaling loon bij ziekte

Doorbetaling loon bij ziekte Als een werknemer ziek wordt, is de werkgever verplicht het loon door te betalen. De verplichting tot doorbetaling van loon bij ziekte vloeit uit de wet voort. De wet zegt dat de werkgever minimaal 70% van het loon moet doorbetalen. Vaak zie je echter dat de werkgever contractueel afspreekt om het …

Doorbetaling loon bij ziekte Lees meer »

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, de werknemer kan opzeggen, door ontbinding door de kantonrechter of door beëindiging met wederzijds goedvinden. In dat laatste geval wordt dan een beëindigingsovereenkomst, meestal vaststellingsovereenkomst genoemd, gesloten. Er is dan sprake van een ontslag door een vaststellingsovereenkomst. Bij een ontslag door een vaststellingsovereenkomst zijn …

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door vaststellingsovereenkomst Lees meer »